Контрольна робота 8 клас

Оскільки текст не сумісний з веб-службами пропоную скачати даний файл Тематична контрольна робота 2.doc (84992)

Тематична контрольна робота 2.

Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості. Трапеція. Середня лінія трапеції, її властивості. Центральні та вписані кути, Вписані й описані чотирикутники.

Варіант 1

I    рівень

1.  На рисунку зображено кут MON. Порівняти відрізки  OA1, A1B1, B1C1 якщо ОА =AB = BC i AA] || BBl || CC1. (1 бал)

2.  Середньою лінією трикутника називається відрізок, який... (1 бал)

II   Накреслити вписаний кут, який дорівнює 90°.

III  рівень

4.          Знайти периметр описаного чотирикутника, якщо сума двох протилежних сторін дорівнює 10,5 см. (І бач)

5.            Периметр рівнобічної трапеції дорівнює 45 см. Знайти середню лінію трапеції, якщо бічна сторона її дорівнює 10 см. (2 бали)

ПІ рівень

6.          Сторони трикутника відносяться як 2 :3 :4. Знайти сторони трикутника, якщо периметр трикутника, утвореного середніми лініями, дорівнює 36 см. (З )

IV рівень

 

7.            Побудувати рівнобічну трапецію за її діагоналлю, висотою і меншою основою. (З бали)

 

 

Варіант 2

/ рівень

1. На рисунку зображено кут MON. Порівняти відрізки

ОС, ВСІАВ, якщо OD = DE = EF і CD || RE || AF. (1 2. Середньою лінією трапеції називається відрізок, який... (1 бал)

3. Накреслити описаний чотирикутник. (1 бал)

II рівень

4.           Знайти кути вписаного чотирикутника, якщо два кути, що прилягають до однії їсторони, дорівнюють 70° і 160о (1 бач)

 

5.            Периметр трикутника, утвореного середніми лініями, дорівнює 24 см. Знайти сторони трикутника (більшого), якщо вони відносяться як 3 : 4 : 5. (2 бані)

 

ІІІ рівень

6. Знайти бічну сторону рівнобічної трапеції, якщо менша основа дорівнює  бічній стороні і на 6 см менша від більшої основи, а периметр трапеції—26 см. [Зб)

IV рівень

7. Побудувати трапецію за основами, бічною стороною та прилеглим гострим кутом. (З бали)

 

 

 

 

Варіант З                                           

I   рівень

1.  За даними на рисунку визначити, чи є відрізок МN середньою лінією трикутника АBС. (1 бал)

2.  Центральним кутом називається... (1 бал)

3.Накреслити  три рівні вписані кути. (1 бал)

II    рівень

4.  За даними на малюнку знайти суму сторін

ВС і АD. (І баї)                               5

5. Куги при основі трапеції дорівнюють 64° і 75°. Знайти інші кути трапеції. (2 бали)

III    рівень

6.  У чотирикутнику АВСD діагоналі АС і ВD відповідно дорівнюють 8 см і 12 см. Знайти периметр чотирикутника, утвореного відрізками, що сполучають середини сторін і встановити його вид. (З бали)

7.  Довести, що відрізок середньої лінії трапеції,обмежений діагоналями, дорівнює піврізниці основ трапеції

Великоглібовицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Юліана Головінського

Україна, Львівська область, Перемишлянський район, село Великі Глібовичі, вулиця Шкільна 1 veluk.szh@gmail.com