Контрольна робота № 1

І варіант

1.(1б) Яка  з перерахованих точок лежать на осі Ох?

 А) А(1;1), Б) В(0; 4), В) С(3; 0); Г) Е(-1;1).

 

2. (1б) Знайдіть координати центра кола,  кінцями його діаметра є точки А(-4;2) і

В(6;-8).

А) (1;-3), Б) (-3;1); В)(-1;-3); Г) (2;-6).         

 

3. (1б) Визначте координати центра і радіус кола (х+1)2+(у-3)2=1.

А) (1;3), R=1;  Б) (-1;3), R=1;  В) (-1;-3), R=1;

Г) (3;1), R=1.  

                                     

4. (3б) Знайти координати вершини С паралелограма АВСD, якщо А(-3;-2), В(4;7), D(-2;-5).                                                          

5. (3б) Складіть рівняння прямої, що проходить через точки А(-2;1) і В(3;-4).                       

6. (3б) Визначте вид чотирикутника АВСD, якщо А(4;1), В(0;4), С(-3;0), D(1;-3).                 

 

ІІ варіант

1. (1б) Знайдіть відстань від точки. В(-6;-3) до  осі Оу.        А) -6;  Б) 3;  В) -3;  Г) 6.               

 

2. (1б) Знайдіть довжину діаметра кола, якщо його кінцями є точки А(5;7) і В(2;3).

А) -3;  Б) \/10 ;  В) 5;  Г) 8.                             

                                                                             

3. (1б) Визначте координати центра і радіус кола (х-1)2+(у-5)2=16.

А) (-1;5), R=8;  Б) (1;5), R=4;  В) (-1;-5), R=4;

Г) (5;1), R=4.

                                                  

4. (3б) Знайти координати вершини D паралелограма АВСD, якщо А(-2;3), В(4;5), С(2;1).

                                                            

 5. (3б) Складіть рівняння прямої, що проходить через точки Р(-2;1) і М(4;7). 

                      

 6. (3б) Визначте вид чотирикутника АВСD, якщо А(-2;1), В(1;4), С(5;0), D(2;-3).                

ІІІ варіант

1. (1б) Яка  з перерахованих точок лежать на осі Оу?

А) А(2;3), Б) В(0; 5), В) С(1; 0); Г) Е(1;-1).

 

2. (1б) Знайдіть координати центра кола,  кінцями його діаметра є точки М(-2;-4) і К(6;8).

А) (3;-4);  Б) (4;-3);  В) (3;4);  Г) (0;1).             

 

3. (1б) Визначте координати центра і радіус кола (х+2)2+(у-4)2=9.

А) (2;4), R=9;  Б) (-2;4), R=3;  В) (-2;-4),R=3;

Г) (4;2), R=3.                                                    

 

4. (3б) Знайти координати вершини D паралелограма АВСD, якщо А(-3;-2), В(5;3), С(3;-5).                                                          

 

5.(3б) Складіть рівняння прямої, що проходить через точки М(-2;-2) і К(2;10).                     

 

6. (3б) Визначте вид чотирикутника АВСD, якщо А(-1;1), В(-3;7),С(3;5), D(5;-1).               

 

ІV варіант

1. (1б) Знайдіть відстань від точки В(-6;-3) до

 осі Ох.      

 А) -5;  Б) -2;  В) 3;  Г) 2.              

 

2. (1б) Знайдіть довжину діаметра кола, якщо його кінцями є точки  А(-4;1) і В(4;7).

А) 10;   Б) \/10;  В) 5;   Г) 8.

                          

3. (1б) Визначте координати центра і радіус кола (х-2)2+(у-6)2=25.

А) (-2;6), R=5;  Б) (2;6), R=5;  В) (-2;-6), R=25;

Г) (2;6), R=5.                                                 

 

 4. (3б) Знайти координати вершини. С паралелограма АВСD, якщо А(-3;7), В(2;-4), D(0;12).                                                         

 

 5. (3б) Складіть рівняння прямої, що проходить через точки Е(3;-2) і Т(5;2).                        

 

6. (3б) Визначте вид чотирикутника АВСD, якщо А(2;1), В(5;-3),С(9;0), D(6;4).                   

 

Великоглібовицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Юліана Головінського

Україна, Львівська область, Перемишлянський район, село Великі Глібовичі, вулиця Шкільна 1 veluk.szh@gmail.com