Контрольна робота з геометрії

І варіант

1.(1642).Знайдіть косинус гострого кута А, якщо

sin А=12/13.

А)5/13;  Б) 1/13;  В) – 5/13;  Г)-1/13.

 

2). (1668). Кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 120˚, а бічна сторона 3 см. Знайдіть довжину радіуса описаного кола.

 А) 3 см;  Б) 12см;  В) 1 см;  Г ) 2 см.

 

3. (1672). В АВС   ∠А= 46˚,  ∠В= 82˚,   ∠С= 51˚. Вкажіть найбільшу сторону трикутника.

А) АВ;  Б) ВС;  В) АС;  Г) визначити неможна.

 

4.(1938). Сторони трикутника 0,3см; 0,4 см і 0,5 см. Не обчислюючи кутів трикутника, визначте його вид.

 

5.(1926). Сторона трикутника 28 см, а дві інші утворюють між собою кут 60˚. Їх різниця дорівнює

 20 см. Знайдіть сторони трикутника.

 

6.(1934) Сторони паралелограма дорівнюють 16 см і 18 см, а різниця діагоналей 4 см. Обчисліть діагоналі паралелограма.

ІІ варіант

1. (1644). Обчисліть значення виразу 1+ ctg2А , якщо

sin А= 3/5.

 А) 9/25;  Б) 25/9;  В) 2/5;  Г) 3/5.

 

2).(1670). В трикутнику одна сторона дорівнює

 8см, а протилежний кут дорівнює 60˚. Знайдіть довжину радіуса описаного кола.

 А) 8 см;  Б) 6см;  В) 12 см;  Г ) 4 см.

 

3).(1674). В АВС  сторони АВ = 5см, ВС = 6 см,

 АС= 7см. Який з кутів трикутника найбільший, а який – найменший?

А)   В,  С; Б)  С,  В;  В)   А,  С;   Г)   С,  А. 

 

4.(1939). Сторони трикутника 1,8м; 1,5 м і 1 м. Не обчислюючи кутів трикутника, визначте його вид.

 

5.(1927). Сторона трикутника 28 см, а дві інші утворюють між собою кут 120˚. Їх сума дорівнює

 32 см. Знайдіть сторони трикутника.

 

6.(1936). Сторони паралелограма дорівнюють 6 см і

 7 см, а сума його діагоналей дорівнює 18 см. Обчисліть діагоналі паралелограма.

 

ІІІ варіант

1.(1643).Знайдіть синус гострого кута А, якщо

cos А= - 0,8.

А) 0,6;  Б) – 0,6;  В) 0,2;  Г )- 0,2.

 

 2. (1669). Кут при  основі рівнобедреного трикутника дорівнює 75˚, а  основа 6 см . Знайдіть довжину радіуса описаного кола.

 А) 9 см;  Б) 6см;  В) 12 см;  Г ) 6 см.

 

 3). (1673). В АВС   ∠А = 50˚,  ∠В = 60˚,   ∠С = 70˚. Вкажіть найбільшу та найменшу сторони трикутника.

А) АВ, ВС;  Б) ВС, АВ;  В) АС, АВ;  Г) АВ, АС.

 

4.(1938). Сторони трикутника 0,6см; 0,8 см і 0,5 см. Не обчислюючи кутів трикутника, визначте його вид.

 

5.(1928). Сторона трикутника 28 см, а дві інші утворюють між собою кут 60˚. Їх різниця дорівнює

 20 см. Знайдіть сторони трикутника.

 

6.(1935). Діагоналі паралелограма 12 см і 14 см, а різниця сторін дорівнює 4 см. Обчисліть  периметр паралелограма.

 

 

 

 

ІV  варіант

1. (1644). Обчисліть значення виразу 1+ tg2А , якщо

 cos А= 4/5.

 А) 16/25;  Б) 25/16;  В) 1/5;  Г) 4/5

 

2).(1671). В трикутнику одна сторона дорівнює

 7см, а протилежний кут дорівнює 45˚. Знайдіть довжину радіуса описаного кола.

 А) 7 см;  Б) 6см;  В) 12 см;  Г ) 3,5 см.

 

3).(1676). В АВС     ∠С – тупий. Порівняйте сторони АВ і ВС.   А) АВ= ВС;  Б) АВ > ВС; В) АВ<ВС;

 Г) не можна порівняти.

 

4.(1939). Сторони трикутника 0,8см; 0,4 см і 0,7 см. Не обчислюючи кутів трикутника, визначте його вид.

 

5.(1929). Сторона трикутника 28 см, а дві інші утворюють між собою кут 120˚. Їх сума дорівнює

 32 см. Знайдіть сторони трикутника.

 

 6.(1937). Діагоналі паралелограма 7 см і 11 см, а периметр дорівнює 26 см. Знайдіть сторони паралелограма.

 

 

Великоглібовицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Юліана Головінського

Україна, Львівська область, Перемишлянський район, село Великі Глібовичі, вулиця Шкільна 1 veluk.szh@gmail.com