Контрольна робота

Оскільки контент не сумісний з веб-службами пропонуємо скачати ідентичний файл Контрольна робота теорема Піфагора.docx (37057)

Тема 4. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ

Тематична контрольна робота 6.

Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Теорема Піфагора. Перпендикуляр і похила.

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Розв’язування прямокутних трикутників.

Варіант 1                                                                                                        

/ рівень

1.              Користуючись рисунком, записати:

sin В =___                       (І       бал)

2.Записати теорему Піфагора, якщо а і        b — катети,

с — гіпотенуза.               (1       бал)

3.Знайти значення виразу:

2 sin 30° =_______              (І       бал)

II              рівень

4.     У прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 7 см, а соsα= .

Знайти прилеглий катет. (1 бал)                             7

5.                   Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 20 см, один із катетів — 12 см. Знайти другий катет. (2 бали)

III            рівень

6.                   У прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 3 5 см, а катети відносяться як 3 : 4. Знайти проекцію меншого катета на гіпотенузу. (З бала)

IV             рівень

7.   Катети прямокутного трикутника дорівнюють 8 см і 6 см. Знайти висоту, опущену з вершини прямого кута. (З бали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис: (І бал)

А

Підпис: (І балВаріант 2

 

І      рівень

 

В

С

Користуючись рисунком, записати:

 

tg В =____

1.              Побудувати кут, синус якого дорівнює  (І бал)

2.              Обчислити

     2cos 60° =

II              рівень                                                                    ^

3.              У прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 9 см,           a    sin а=,

Знайти протилежний катет до кута а. (3 бали)             9

4.              Катети прямокутного трикутника дорівнюють 12       см і 5см.  Знайти

гіпотенузу. (2 бали)

III            рівень

5.                      Сторона ромба дорівнює см, а одна з діагоналей — 4 см. Знайти другу діагональ ромба. (З бали)

IV             рівень

6.                      З точки до прямої проведені дві похилі, проекції яких на пряму дорівнюють 9 см і 16 см. Знайти відстань від точки до прямої, якщо різниця довжин похилих дорівнює 5 см. (З бали)

Великоглібовицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Юліана Головінського

Україна, Львівська область, Перемишлянський район, село Великі Глібовичі, вулиця Шкільна 1 veluk.szh@gmail.com