Многочлени та дії над ними Контрольна робота

Многчлени і дії над ними

1 В

1. Виберіть многочлен стандартного вигляду:

 

А) 2х-х2+3х+4; б) а2-6а+в;  в) 3х*х-3у*у=5

 

2. Запишіть суму і різницю одночленів

               2m2 і (-3mn)

 

3. Зведіть многочлен до стандартного вигляду

 

   11x2+4x-x2-9x+5

 

4. Знайдіть добуток

 

       (m3+3m)*5m2

 

5. Обчисліть значення многочлена  x2-3xу+у2, якщо х=-2, у=3

 

 6.Зведіть многочлен до стандартного вигляду:

 

   (6ху3-2,2х5у)*5ху2-4х(ху5-3х5у3)

 

7. Знайдіть многочлен, після підстановки якого замість М рівність стане тотожністю.

 

  М + ( 7 +3х2 – 4ху2) = 8х2 – 4ху22 – 3

 

8. Розв’яжіть рівняння

 

  (х - 1)(х + 3) – х(х + 2) = 5х + 2

 

9. Доведіть, що сума двох послідовних непарних чисел ділиться на 4.

Многчлени і дії над ними

2 В

1. Виберіть многочлен стандартного вигляду:

 

А) х2+2ху+у2; б) -3а* а2-6а+23;  в) 3m-2n+5n-8

 

2. Запишіть суму і різницю одночленів

               -y3 і 5yx3

 

3. Зведіть многочлен до стандартного вигляду

 

  -6+17y3-5y-15y3+11

 

4. Знайдіть добуток

 

       (z4-2z)*(-6z3)

 

5. Обчисліть значення многочлена  m2+2mn+n2, якщо m=-1, n=2

 

 6.Зведіть многочлен до стандартного вигляду:

 

   уa3(2a – у2) -3ba2(5уa5-aу2)

 

7. Знайдіть многочлен, після підстановки якого замість N рівність стане тотожністю.

 

    ( 2ab-5b2) + N= a2 – 7ab +9b2

 

8. Розв’яжіть рівняння

 

  -(х - 4)(х + 3) + х(х + 3) = 3х - 7

 

9. Доведіть, що сума трьох послідовних непарних чисел ділиться на 3.

Многчлени і дії над ними

2 В

1. Виберіть многочлен стандартного вигляду:

 

А) х2+2ху+у2; б) -3а* а2-6а+23;  в) 3m-2n+5n-8

 

2. Запишіть суму і різницю одночленів

               3y5 і (-5yx3)

 

3. Зведіть многочлен до стандартного вигляду

 

  -4+17y3-5y-12y3+11

 

4. Знайдіть добуток

 

-3xz2 (zx2 -4x3)

 

5. Обчисліть значення многочлена  x2-2xy+y2, якщо x=-2, y=3

 

 6.Зведіть многочлен до стандартного вигляду:

 

   1,5х3у(6ху3 - 2ух2) +3х2 у 2(4х3 у27)

 

7. Знайдіть многочлен, після підстановки якого замість К рівність стане тотожністю.

 

    ( 3ху2  - х3 + 1) + К= х3 – 5ху2 + 7

 

8. Розв’яжіть рівняння

 

  (3х - 1)(х - 7) - х(3х + 4) = - 20х + 1

 

9. Доведіть, що значення виразу(n - 5)(n + 4) – n2 + n – 7 не залежить від

змінної n .

Великоглібовицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Юліана Головінського

Україна, Львівська область, Перемишлянський район, село Великі Глібовичі, вулиця Шкільна 1 veluk.szh@gmail.com