Урок № 60 9 клас

УРОК № 60

(геометрія 9 клас)

Тема уроку. Контрольна робота № 6.

Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Початкові відомості зі стереометрії».

Тип уроку: контроль навчальних досягнень учнів.

Вимоги до рівня підготовки учнів: застосовують означення та властивості геометричних фігур при розв'язуванні задач.

Хід уроку

І. Тематичне оцінювання № 6

Тематичне оцінювання № 6 можна провести у вигляді тема­тичної контрольної роботи. Наводимо текст контрольної роботи. Кожна правильна відповідь оцінюється в 3 бали.

Варіант 1

1.     В основі піраміди лежить квадрат зі стороною 5 см. Обчисліть об'єм піраміди, якщо її висота дорівнює 6 см.

2.     В основі правильної призми лежить трикутник із сторо­ною 4 см, а її бічне ребро дорівнює 10 см. Знайдіть площу бічної поверхні цієї призми.

3.     Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 10 см, а його висота — 6 см. Знайдіть площу поверхні та об'єм циліндра.

4.     Твірна конуса дорівнює l і утворює з висотою конуса кут α. Знайдіть площу бічної поверхні та об'єм конуса.

 

Варіант 2

1.     В основі прямої трикутної призми лежить прямокутний три­кутник з катетами 3 см і 4 см. Обчисліть об'єм призми, якщо її бічне ребро дорівнює 5 см.

2.     Знайдіть площу поверхні трикутної піраміди, якщо кожне з її ребер дорівнює 6 см.

3.     Радіус основи конуса дорівнює 6 см, а його висота — 8 см. Знайдіть площу поверхні та об'єм конуса.

4.     Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює l і утворює з твірною циліндра кут α. Знайдіть площу бічної поверхні та об'єм циліндра.

 

Варіант 3

1.     Висота циліндра дорівнює 6 см, а діаметр основи — 8 см. Зна­йдіть площу бічної поверхні циліндра.

2.     Твірна конуса дорівнює 5 см, а його висота — 4 см. Знайдіть об'єм конуса.

3.     В основі правильної піраміди лежить квадрат зі сторо­ною 10 см. Висота піраміди дорівнює 12 см. Знайдіть площу поверхні та об'єм піраміди.

4.     Діагональ бічної грані правильної трикутної призми дорів­нює l і утворює з бічним ребром кут α. Знайдіть площу бічної . поверхні та об'єм призми.

 

Варіант 4

1.     Діаметр основи конуса дорівнює 6 см, а твірна — 5 см. Зна­йдіть площу бічної поверхні конуса.

2.     Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 13 см, а його висота 5 см. Знайдіть об'єм циліндра.

3.     В основі прямої призми лежить прямокутний трикутник з ка­тетами 6 см і 8 см. Бічне ребро дорівнює найбільшому ребру основи. Знайдіть площу поверхні та об'єм призми.

4.     Бічне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює l і утворює з висотою кут α. Знайдіть площу бічної поверхні та об'єм піраміди.

 

Відповіді та розв'язання до завдань тематичної контрольної роботи 60 урок геометрія.docx (156087)

Великоглібовицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Юліана Головінського

Україна, Львівська область, Перемишлянський район, село Великі Глібовичі, вулиця Шкільна 1 veluk.szh@gmail.com